چهارشنبه , اسفند ۷ ۱۳۹۸
https://www.borjdental.ir/wp-content/uploads/2015/01/fav.png

مقایسهٔ دو سیستم فایل چرخشی ریس و غیرچرخشی اف. کی. جی

مدت زمان مطالعه: ۲۰ دقیقه

مقایسهٔ دو سیستم فایل چرخشی ریس و غیرچرخشی اف. کی. جی

مقایسهٔ دو سیستم فایل چرخشی ریس و غیرچرخشی اف. کی. جی از نظر حذف میکروبی انتروکوکوس فکالیس و دبری خارج شده (مطالعهٔ آزمایشگاهی)

● مقدمه

یکی از مهمترین اهداف درمانهای ریشه، تمیز کردن و شکل دادن کانال ریشه مطابق اصول پنجگانه شیلدر می‌باشد.(۱)، که به وسیله اینسترومنتیشن صحیح تحقق می‌پذیرد، چنانچه این عمل به طور صحیح انجام شود، بافتهای زنده و نکروتیک و میکروارگانیسم‌ها، از محیط کانال حذف می‌شوند یا به حداقل می‌رسند.(۱)، از جمله میکروارگانیسم‌های شایع که در ۳/۱ کانال‌های دندانهایی که ریشه آنها به دلیل ضایعات پری‌اپیکال پر نشده‌اند یافت می‌شود، انتروکوکوس‌ها می‌باشند.(۱-۲)
امروزه استفاده از وسایل چرخشی و فایل‌های Ni-Ti رونق فراوانی یافته است. در این فناوری جدید Ni-Tiبا انواع چرخشها، حرکات و طراحیهای خاص استفاده می‌شود. با توجه به متنوع بودن نوع و مشخصات تجاری این وسایل جرخشی و نامشخص بودن کیفیت کار هر یک و برتری احتمالی یکی بر دیگری، در مطالعه حـاضـر کیفـیت حـذف میکروبیـال دو نـوع سیستم (FKG) و (FKG Dentair, Swiss dental products) FKG و (Swiss Dental Products) Race در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. جهت ارزیابی میزان پاکسازی کانال در تحقیقات مختلف از سه روش میکروسکوپ الکترونی، میکروسکوپ نوری و کشت میکروبی استفاده شده است.

در بیشتر تحقیقات میزان دبری و لایه اسمیر باقیمانده در دیواره کانال را پس از پاکسازی و شکل‌دهی توسط میکروسکوپ الکترونی بررسی کرده‌اند(۲-۴)، این گونه مطالعات اگر چه در جهت ارزیابی میزان پاکسازی کانال‌هاست ولی تفاوت زیادی با مطالعات میکروبیولوژیک دارد. مطالعات میکروبیولوژیک محدودی در زمینه سیستم‌های چرخشی انجام شده است. Clerk Dalton و همکارانش در سال ۱۹۹۸ نشان دادند که بین فایل‌های Ni-Ti چرخشی و k file های دستی در کاهش باکتری‌های داخل کانال تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.(۵)، مطالعه Siquera و همکارانش در سال ۱۹۹۹ نشان داد که هر چند اینسترومنتیشن و شستشو می‌تواند به طریق مکانیکی بالغ بر ۹۰% سلول‌های باکتریایی را از کانال ریشه حذف نماید، اما حذف میکروبی سیستم‌های مختلف مورد مطالعهGT NiTi flex) و پروفایل( تفاوت معنی‌داری با هم نداشتند و اما مطالعات بر روی لایه اسمیر و دبری‌های ناشی از پاکسازی نشان می‌دهد که هیچ یک از فایل‌ها قادر به حذف تمام دبری‌ها یا لایه اسمیر به طور موثر نمی‌باشند.(۶)، از طرفی تفاوت معنی‌داری در ناحیه ۳/۱ اپیکالی بین برداشت دبری‌ها در سیستم‌های مختلف دیده نشده است.(۷) بررسی تحقیقات فوق نشان می‌دهد که در اکثر آنها نمونه‌گیری از ناحیه ۳/۱ اپیکالی به گونه‌ای نامناسب انجام گرفته و نتایج را با خطای نسبی مواجه کرده است.(۸-۱۰)، از طرفی دستیابی به شیوه‌هایی موثر و فاقد خطاهای چشمگیر برای بررسی و مقایسه سیستم‌های مختلف درمان ریشه همواره مورد نظر بوده است. در این مطالعه در برداشت نمونه از ناحیه ۳/۱ اپیکالی سعی شده است بدون ایجاد آلودگی میکروبی به یک ارزیابی صحیح پس از پاکسازی مکانیکی توسط سیستم اف. کی. جی و ریس پرداخته شود.

● روش بررسی
در این مطالعه آزمایشگاهی، شصت دندان پرمولر پایین انسان انتخاب شده و پس از ضدعفونی و حذف بافت پریودنتال توسط دستگاه اولتراسونیک به مدت سه روز داخل هیپوکلریت سدیم ۲۵/۵% نگهداری شدند. دندانهای انتخاب شده دارای شرایط زیر بودند. تک ریشه با آپکس بسته، عدم وجود شکستگی و ترک، عدم درمان قبلی، فاقد پوسیدگی، عبور فایل ۱۵ به طول کارکرد(عدم وجود کلسیفیکاسیون کانال)، عدم انحنای بیش از ۱۵ درجه (بررسی توسط روش اشنایدر).(۱۱) جهت سهولت انجام مطالعه دندانها را از ۱۳ میلی‌متری اپکس توسط دیسک D&Z (Switzerland)، ۱۷% قطع شدند.
▪ دندانها با فایل شماره ۱۵ با دو معیار بررسی گردیدند.
۱) ارزیابی قطر کانال که اگر خیلی گشادتر از فایل شماره ۱۵ باشند حذف شوند.
۲) جهت اطمینان از عدم کلسیفیه بودن کانال و باز بودن فورامن اپیکال. جهت آماده‌سازی ۳/۲ کرونالی ریشه از دریل‌هایGG (Dentsply Millefer, Tulsa, Okla) شماره یک تا چهار استفاده گردید، به طوری که در نهایت با GG=۱ به میزان هشت میلی‌متر وارد کانال شد پنج میلی‌متر انتهای کانال توسط سیستم‌های ریس و اف. کی. جی. آماده گردید سپس شیاری به عمق ۷۵/۰ میلی‌متر توسط دیسک D&Z ۱۷ % دور تا دور دندان در فاصله پنج میلی‌متری اپکس ایجاد شد تا پس از آماده‌سازی کانال بتوان دندان را از این ناحیه شکسته و کن کاغذی را بدون تماس با قسمتهای فوقانی مستقیما وارد ۳/۱ اپیکالی کرد، دندانها در ویال‌های شیشه‌ای با درپوش پلاستیکی که مرکز درپوش توسط پانچ رابردم سوراخ شده بود و ویال‌ها از ۱-۶۰ شماره‌گذاری گردید، سپس با استفاده از چسب سیانوآکریلات طوری مانت شدند که تنها دو میلی‌متر فوقانی ریشه خارج از سوراخ درپوش بیرون باقی بماند.
جهت سیل کردن توبول‌های عاجی تمامی اطراف دندان تا محل شیار (غیر از پنج میلی‌متر انتهایی) با دو لایه قرمز پوشانده شد. دندانهای مانت شده در درپوش توسط گاز اکسید اتیلن (قسمت CSR، بیمارستان مصطفی خمینی) استریل گردید. جهت اندازه‌گیری میزان دبری خارج شده از اپکس قبل از کار ویال‌های شیشه‌ای شماره‌گذاری شده فاقد درپوش و دندان با ترازوی دیجیتالی(Mettler instrument corp, Hight snown, NJ) با دقت ۱۰۴ گرم وزن گردید.
ویال‌های شیشه‌ای، فایل‌ها و سایر وسایل مورد نیاز توسط اتوکلاو (Prestige, UK) در دمای ۱۲۱ درجهٔ سانتی‌گراد و فشار ۱۵ پوند بر اینچ مربع به مدت بیست دقیقه استریل گردید. درنهایت درپوش حاوی دندان مربوط به هر ویال در شرایط استریل روی آن قرار گرفت.
در مرحله میکروبیولوژی مطالعه انتروکوکوس فکالیس (ATCC۲۹۲۱۲) را در محیط Blood Agar کشت داده و پس از ۲۴ ساعت از آن سوسپانسیونی در محیطMuller Hinton Broth (Merck Germany) با کدورت معادل ۵/۰ مک فارلند تهیه و توسط سمپلر مقدار یک میلی‌متر این سوسپانسیون را یک روز قبل از کار زیر هود استریل و با رعایت کلیه شرایط کنترل عفونت به داخل کانال تزریق گردید.(۸)، به طوری که سوسپانسیون درون درپوش را پر نماید.

جهت حصول اطمینان از آلوده گشتن تمامی قسمتهای کانال دندان با انتروکوکوس فکالیس و همین طور استریل بودن دندان قبل از تلقیح سوسپانسیون در هر نمونه سی تایی یک نمونه کنترل مثبت و یک نمونه کنترل منفی منظور گردید. در نهایت تمامی ویال‌های حاوی دندان و نمونه های کنترل برای مدت ۲۴ ساعت در دمای ۳۷ درجهٔ سانتی‌گراد درون انکوباتور (WTB, Binder) قرار گرفت.(۸)، پس از ۲۴ ساعت کدورت ایجاد شده در محیط کشت کنترل مثبت و شفافیت محیط کشت نمونه کنترل منفی بیانگر آلوده شدن نمونه کنترل مثبت و استریل بودن نمونه کنترل منفی بود.

جهت شستشوی کانال دندان حین آماده‌سازی تعداد شصت عدد سرنگ ده میلی‌لیتر سوپا استریل حاوی نرمال سالین ۹/۰ % (انستیتو پاستور ایران) قبل از شروع کار آماده گردید، طول کارکرد در تمام دندانها ۱۲ میلی‌متر معین شد وMAF (Master Apical File) در هر دو گروه ۲۵ قرار داده شد تا متغیر میزان گشادشدگی اپکس که در کاهش تعداد باکتری‌های کانال دخیل است در هر دو گروه یکسان باشد.(۱۲)
برای کاهش میزان آلودگی کانال قبل از شروع کار در هر دو گروه ابتدا کانال با دو میلی‌لیتر از نرمال سالین ۹/۰% شستشو داده و پس از پایان آماده‌سازی توسط هر فایل شستشو با ۵/۱ میلی‌لیتر از نرمال سالین انجام شد به طوری که در هر کانال حین مراحل آماده‌سازی ده میلی‌لیتر نرمال سالین استفاده گردید. آماده‌سازی دندانهای شماره ۱-۳۰ (کد رنگی سبز) با سیستم ریس و دستگاه Endo IT (VDW Company) به روش استپ بک و با ترتیب زیر مطابق درستورالعمل کارخانه صورت گرفت.
▪ گروه ریس:
ـ ۲% /۱۵ (۱۲mm)
ـ ۲% /۲۰ (۱۲mm)
ـ Patency file ۲% / ۲۵ ۱۲mm (MAF)
ـ ۲% /۳۰ (۱۱mm)
ـ ۲%/۳۵ (۱۰mm)
ـ Patency file ۲% /۴۰ (۹mm)
آماده‌ساز ی دندانهای شماره ۳۱-۶۰ با سیستم FKG و انگل مخصوص Bien Air به روش Step back مطابق دستورالعمل کارخانه با ترتیب زیر صورت گرفت.
▪ گروه غیر چرخش FKG:
ـ ۲%/۱۵(۱۲mm)
ـ ۲% /۲۰(۱۲mm)
ـ Patency file ۲% /۲۵ ۱۲mm (MAF)
ـ ۲% /۳۰(۱۱mm)
ـ ۲% /۳۵ (۱۰mm)
ـ Patency file ۲% /۴۰ (۹mm)
پس از پایان آماده‌سازی کانال در هر دو گروه درپوش حاوی دندان از ویال شیشه‌ای خارج گردید و توسط سوزن‌گیر استریل انتهای دندان گرفته و با ایجاد فشار مختصری پنج میلی انتهایی دندان از محل شیاری که قبلا دور تا دور دندان ایجاد شده بود جدا گردید، سپس کن کاغذی بیست استریل (آریادنت) وارد ۳/۱ اپیکالی (پنج میلی‌متر انتهایی) کانال کرده و سی ثانیه نگاه داشته شد.(۸)
پس از این مدت، کن کاغذی از کانال خارج و در لوله آزمایش حاوی یک میلی‌لیتر نرمال سالین ۹/۰% استریل قرار گرفت و برای مدت یک دقیقه ورتکس شد. پس از ایجاد رقتهای متوالی تا رقت ۴-۱۰ با نرمال سالین، مقدار ۲۵ میکرولیتر از این مایع در سطح محیط کشت انتخابی انتروکوکوس فکالیس با نام(Disko, USA) Bile Esculin Agar (BEA) کشت داده شد و نمونه‌ها در دمای ۳۷ درجهٔ سانتی‌گراد برای مدت ۴۸ ساعت در انکوباتور قرار گرفت.(۸)، پس از ۴۸ ساعت تعداد کلونی‌ها بر حسب CFM/ml شمارش گردید و تعداد باکتری‌ها در واحد حجم محاسبه شد.

پس از خارج کردن درپوشها، تمامی ویال‌ها در داخلOven (Dena media&lab works) قرار گرفت تا مایع داخل آن که حین شستشوی کانال در مراحل آماده‌سازی از اپکس وارد ویال شده بود تبخیر شده و فقط دبری‌های باقی بمانند و ویال‌ها نیز مجددا توسط همان ترازوی قبلی وزن گردید. از آزمون غیر پارامتریک – Whittney U Mann جهت آنالیز آماری شمارش تعداد کلونی‌ها و اطلاعات توزین نمونه‌ها استفاده شد.
● یافته‌ها
در شمارش میکروبی پس از کشت نمونه‌های حاصل از ۳/۱ اپیکالی اختلاف معنی‌داری را در بین دو گروه ریس و اف. کی. جی نشان نداد(۱/۰=P). همچنین مقدار دبری باقیمانده در دو گروه تفاوت آماری معنی‌داری نداشت.
▪ جدول ۱: میانگین، انحراف معیار و P. v مربوط به مقایسه کانت میکروبی دو سیستم ریس و اف. کی. جی
روش/تعداد/میانگین/انحراف معیار/P. v
فایل‌های چرخشی ریس/ ۲۴/ ۶۶/۶۶۷۶/ ۴۱/۹۸۹۹/ ۱/۰
فایل‌های اف. کی. جی/ ۲۶/ ۶۹/۷۵۳۷/ ۴۰/۸۷۷۴/
▪ جدول ۲: میانگین، انحراف معیار و P. v مربوط به مقایسه وزن دبری خروجی دو سیستم ریس و اف. کی. جی
روش/تعداد/میانگین/انحراف معیار/P. v
فایل‌های چرخشی ریس/ ۲۷/ ۰۱۰۲/۰/ ۰۰۸۲/۰/ ۱۷/۰
فایل‌های اف. کی. جی/ ۲۶/ ۰۴۳۱/۰/ ۱۰۷۲/۰/
حداقل میانگین کشت میکروبی برای فایل چرخشی ریس و حداکثر آن برای فایل غیر چرخشی اف. کی. جی بود که حاکی از شمارش کلنی میکروبی بیشتر برای گروه غیر چرخشی بود. میانگین میزان دبری خارج شده با روش استپ بک برای گروه ریس حداقل و برای فایل غیر چرخشی FKG بیشترین بود اگر چه اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید. (۱۷/۰=P)● بحث
برای باقی ماندن یکسری از میکروارگانیزم‌ها از جملهE. faecalis معمولا باعث شکست درمانهای اندو شده و همواره مطالعات را به سمت حذف کامل میکروبیال داخل سیستم کانال ریشه سوق داده است. روشها و سیستم‌هایی که بتوانند با کاهش زمان درمان و استرس کاری دندانپزشک، جهت افزایش کیفیت درمان گام بردارند در حال توسعه هستند. وسایل جدیدی عرضه شده است که از جمله آنها می‌توان به فایل‌های چرخشی در قسمت شکل‌دهی و پاکسازی کانال اشاره کرد.
در این مطالعه میزان پاکسازی میکروبیال و خروج دبری ناشی از پاکسازی متعاقب کار با دو سیستم ریس و اف.کی.جی (Dentaire, Swiss Dental products و(FKG Dentaire, (Dental products Swiss) FKG مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت از بین بردن خستگی فایل‌ها و کاهش خطای ناشی از استفاده متعدد از یک فایل، از تعداد کافی (شش سِت) فایل برای سی عدد دندان در هر گروه استفاده شد. ریشه‌های انتخاب شده جهت درمان توسط روش Shneider با خمیدگی ۱۵ درجه در مطالعه منظور شدند.

در مطالعه حاضر نمونه‌گیری تنها از منطقه ۳/۱ اپیکالی انجام گرفت و از طرفی دیگر وجود انشعابات زیاد و رسوب سمان در ۳/۱ اپیکال باعث کاهش اثر دبریدمان مکانیکی در این منطقه شده(۱) و مواد ضد میکروبی هم معمولا توسط مایعات بافتی این منطقه رقیق شده یا مهار خواهند شد(۱) که با استفاده از فایل Patency تا حدی این متغیر تقلیل می‌یابد. به همین دلیل آماده‌سازی ۳/۱ اپیکال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.(۵)
نحوه نمـونه‌گیری از مـنطقه ۳/۱ اپیکال کانـال دندانی یکی از مشکلات موجود جهت انجام این مطالعه بود.

در تحقیقات قبلی این نمونه‌گیری یا از مدخل کرونالی بوده و (۵، ۸-۹) یا دندان پس از کار با دیسک در ناحیه ۳/۱ اپیکال قطع می‌شده است(۱۰)، که همه این روشها خطاهایی از جمله ایجاد آلودگی میکروبی و همراه شدن میکروب‌هایی به غیر از میکروب‌های ناحیه ۳/۱ اپیکال بر روی نمونه‌ها داشته‌اند. در روش مطالعه با ایجاد برشی به عمق ۵/۰ میلی‌متر اطراف دندان در منطقه ۳/۱ اپیکالی و سپس جدا کردن این قسمت با اعمال فشار مختصر پس از پایان پاکسازی کانال توسط سیستم‌های مربوطه نمونه‌گیری انجام شد. جهت نمونه‌گیری از ۳/۱ اپیکالی قطع شده از کن کاغذی استریل که فاقد اثر ضد باکتریایی است استفاده گردید.(۱۳)

از آنجایی که طبق مطالعه Albedrt و همکارانش (۱۴) اندازه‌های متفاوت آماده‌سازی اپیکالی در کاهش میکروبی و دبری تفاوت معنی‌داری داشته انتخاب MAF (۰۲/۰ /۲۵) یکسان متغیر اندازه و مورفولوژی ۳/۱ انتهایی کانال را در این مطالعه حذف کرد. همچنین استفاده از فرز Gates Gliden شماره‌های ۱-۴ (به روش Crown Down) جهت گشادسازی ناحیه کرونال تا هشت میلی‌متر، کانال‌های کاملا یکسانی را در ناحیه غیر از عملکرد اصلی فایل‌ها یعنی ۳/۱ اپیکالی در اختیار قرار داد.

طبق تحقیق Koneman EW و همکارانش (۱۵) محلول سالین ۸۵/۰% هیچ گونه اثر ضدباکتریایی روی E. Faecalis ندارد و این باکتری حتی قادر است که در حضور Nacl، ۵/۶% هم رشد نماید.(۱۵)، البته ترکیبات شیمیایی با خواص ضد میکروبی هم تا حد زیادی به پاکسازی کانال ریشه کمک می‌کند(۱۶) و طبق مطالعه Koneman محلول سالین اثر ضد باکتریایی ندارد. بنابراین در مطالعه حاضر انتخاب نرمال سالین متغیر، ماده شستشو دهنده را به نحو مناسب حذف کرده و به این ترتیب مطالعه فعلی تنها به پاکسازی مکانیکی می‌پردازد.

از آنجایی که حجم میکروب تلقیح شده در کانال دندان می‌تواند باعث تغییر در نتایج شود بنابراین جهت حذف این متغیر از سوسپانسیون یکسان با غلظت ۵/۰% مک فارلند برای تلقیح E. Faecalis به شصت کانال دندانی مورد مطالعه استفاده گردید، در صورتی که در مطالعات

مشابه اشاره‌ای به این مسئله نشده و استفاده گردید، استفاده از سوسپانسیون غیریکسان نتایج متفاوتی را به دنبال خواهد داشت.
پس از نمونه‌گیری نیز برای کشت E. Faecalis از محیط کشت انتخابی‌ای میکروارگانیزم(Disko, USA) Bile Escalin بهره گرفته شد. این محیط کشت به علت وجود صفرا و Sodium Desoxycholate محیط اختصاصیE. Faecalis می‌باشد. (۱۳) فایل‌های غیرچرخشی و FKG دارای خصوصیات متفاوت از لحاظ ساختار، شکل، سطح مقطع جنس و حرکات متفاوت (حرکت Watch-Winding و رفت و برگشت عمودی با فرکانس ۶۶ بار در ثانیه) می‌باشند.

یکی از محدودیتهای موجود در مسیر مطالعه عدم امکان انجام کار توسط یک عمل کننده در یک مرحله بود و به این دلیل پاکسازی و شکل‌دهی کانال‌ها توسط دو عمل کننده انجام شد ولی استفاده از دستگاه ENDO IT (VDW Company) که دارای تورک (Torque) و دور در دقیقه (Rpm) ثابتی برای هر فایل می‌باشد اثراین متغیر را تا حدی کاهش داد. از طرفی انتخاب دندانهایی با کانال ریشه کاملا هم شکل در دندانهای طبیعی غیر ممکن می باشد. گزارش شده است که فایل‌های چرخشی در ۹۵%-۱۰۰% در کانال‌های مدور و ۷۰%-۸۰% کانال‌های غیرمدور با دیواره کانال در تماس هستند در مطالعه حاضر آماده‌سازی اولیه کانال‌ها با فرزهای GG و انتخاب MAF یکسان تا حدودی وجود این متغیر را کمرنگ ساخت.

مطالعه Appelstein و همکارانش نشان داد که فایل‌های ریس در ۳/۱ کرونال دیواره‌ها را بهتر از پروفایل تمیز می‌کنند اما در ۳/۱ اپیکالی تفاوت معنی‌داری بین ریس، پروفایل و K fileهای دستی وجود نداشت.(۳)
در مطالعه Vlassis, Schafer فایل‌های ریس نتایج بهتری از Protaper داشتند اما در مورد حذف اسمیر لایر و زمان آماده‌سازی اختلافی نداشتند.(۱۷)

در مطالعه نکوفر و فرزام نشان داده شد که وسایل روتاری در برداشت پره‌دنتین و دبری بهتر از وسایل دستی عمل می‌کنند.(۱۸)، در مطالعه Reddy و Hicks نشان داده شد که آماده‌سازی دستی یا چرخشی به صورت چرخشی به طور مشخص دبری کمتری را در مقایسه با تکنیک فیلینگ(Push-Pull) خارج می‌سازد. (۱۹)، در مطالعه زین‌آبادی نشان داده شد که برداشتن تکه‌ای عاج در فایل اف. کی. جی بیشتر رخ داده در حالی که در فایل ریس این پدیده اصلاً رخ نداده بود. همچنین این مطالعه نشان داد که فایل اف. کی. جی کانال‌های فرعی را بهتر باز و تمیز می‌کند. کنده شدن تکه‌ای عاج متعاقب کار با اف. کا. جی به حرکت فایلینگ شبیه هدستروم آن نسبت داده شد. کندن تکه‌ای عاج و احتمال بیشتر برای خروج کرونالی دبری‌ها به علت حرکت ضربه‌ای رفت و برگشت عمودی اف. کا. جی ارجحیتی از لحاظ میزان خروج دبری اپیکال بر فایل ریس نداشت و حتی میانگین میزان دبری خروجی در ریس پایینتر هم هست اما از لحاظ آماری قابل توجه نمی‌باشد.(۲۰)
Dummer و Al-Omary در سال ۱۹۹۵ با مقایسه هشت تکنیک اینسترومنتیشن دستی دریافتند که در روش(SB) استپ بک با فایلینگ محیطی و SB با فایلینگ
Anti-curvature بیشترین میزان خروج دبری به ناحیه پری‌اپیکال وجود داشت. در حالی که در تکنیک‌های Balanced Force (BF) و Crown Down حداقل میزان خروج دبری وجود دارد. همچنین در این مطالعه مشخص شد که تکنیک‌های فایلینگ با حرکت Push & Pull به طور معنی‌داری سبب رانده شدن دبری عاجی بیشتری به ورای فورامن آپیکال می گردد.(۲۱)
Hinrishs و همکارانش در سال ۱۹۹۸ در مقایسه تکنیک‌های چرخشی با اینسترومنت‌های Light speed (LS)، پروفایل سری ۲۹ با تقارب ۰۴/۰ و فایل‌های Ni-Ti و تکنیک دستی بالانسد فورس (BF) با فایل‌های Flex-R نشان دادند که بین چهار تکنیک فوق میزان متوسط دبری خارج شده از نظر آماری معنی‌دار نبود و میزان دبری خارج شده در ارتباط مستقیم با میزان محلول شستشو دهنده بود. عواملی مثل طول کانال، خمیدگی آن و اندازه فورامن روی میزان دبری خارج شده تاثیری نداشت.(۲۱)
Reddy و Hicks در سال ۱۹۹۸ مقایسه تکنیک‌های چرخشی با اینسترومنت‌های Light Speed و پروفایل سری ۲۹ با تیپر ۰۴/۰ نیکل تیتانیوم و تکنیک دستی بالانسد فورمن (BF) با فایل‌های R-Flex و استپ بک با فایل‌های K-Type نشان دادند که در بین چهار تکنیک مورد نظر، در روش SB دبری بیشتری خارج شده بود که از نظر آماری معنی‌دار نبود. همچنین در این مطالعه نتیجه گرفتند که در روش اینسترومنتیشن با دستگاههای چرخشی نسبت به روش فایلینگ، Push-Pull به طور معنی‌داری مقدار دبری کمتری از آپیکال فورامن خارج می‌شود که با مطالعه حاضر مغایرت دارد.
نتیجه‌گیری
با توجه به نتاج مطالعه حاضر، میزان پاکسازی دو سیستم ریس و FKG با هم تفاوتی ندارد، از طرفی هیچ کدام قادر به حذف کامل میکروارگانیسم‌ها از محدوده کانال نمی‌باشند و تفاوتی بین دو سیستم از نظر خروج دبری‌ها وجود نداشت.

منبع : جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران

https://www.borjdental.ir/wp-content/uploads/2015/01/fav.png

شاید این مطالب برایتان جالب باشد

چگونه از درد دندان در شب خلاص شویم

مدت زمان مطالعه: 6 دقیقه چگونه از درد دندان در شب خلاص شویم Toothaches at Night: Treatment, Home Remedies, and …