خانه / مطالب دندانپزشکی / آشنایی با دستگاه آمالگاماتور

آشنایی با دستگاه آمالگاماتور

آشنایی با دستگاه آمالگاماتور

مفاهیم پایه
آمــالـگــامــاتـور (Amalgamator) از دو کــلــمــــه Amalgam به معنی آلیاژی از دو یا چند فلز که جیوه یکی از آن‌ها است و ator به معنی عامل تشکیل شده است و در کل به منظور ترکیب مواد قالب گیری دندان استفاده می‌شود.

فیزیولوژی
زمانی که بیمار درد دندان نداشته یا اتاق عصب آن پس از برداشت پوسیدگی به طور قطعی باز نشده باشد ، دندانپزشک به منظور دادن یک شانس برای حفظ حیات دندان و جلوگیری از کارهای پر رفت و آمد و بالطبع پر هزینه عصب کشی برای بیمار ، اقدام به ترمیم و پر کردن مشروط دندان‌ می‌کند.

آمالگاماتور

طرز کار
آمالگام به صورت پودر است و جهت تبدیل آن به خمیـر ، مقـداری جیـوه بـا آن مخلـوط مـی‌کننـد. در داخـل دسـتـگـاه مـخـزن‌هـای مـجزایی برای ریختن آمالگام و جیوه وجود دارند. ابتدا آمالگام و جیوه را داخل مخزن‌هایشان می‌ریزند و با استفاده از اهرم یا کنترل کننده درصد ترکیب آن‌ها با هم را مشخص می‌کنند. سپس این مواد به مقدار تعیین شده وارد همـزن مـی‌شـونـد و در نهـایـت مخلـوط حـاصـل به خـــروجـــی دسـتـگـــاه رفـتـــه و مـــورد اسـتـفــاده قــرار می‌گیرند.

موارد کاربرد
آمـالگـامـاتور دستگاهی است که جهت ترکیب آمـالگـام بـه همـراه قـابلیت انتخاب واحد یا درصد تــرکـیــب جـیــوه و آمـالگـام بـه کـار مـی‌رود. پـس از قراردادن کامپوزیت (مواد ترمیمی همرنگ دندان) در دندانی که قصد پرکردن آن است ، باید از لایت کیور جهت سفت کردن کامپوزیت استفاده کرد.

انواع دستگاه آمالگاماتور
۱- دستگاه کپسولی
دراین نوع دستگاه کپسول در محل استقرار گیره کپسول قرار داده می‌شود. تنظیم میزان پودر و جیوه امکان پذیر نیست ، چون شرکت سازنده مقدار واحد آمــالـگــام و جـیــوه را مشخـص کـرده و در کپسـول جاسازی شده و نیاز به تنظیم خاصی ندارد.
۲- دستگاه پودری و کپسولی (دوکاره)
‌در ایـن نوع دستگاه میزان پودر آمالگام متغییر است که پیچ تنظیم آن در بغل دستگاه قرار گرفته است ولی مقدار جیوه همیشه ثابت است. هرچه پیچ تنظیم به طرف مثبت باشد ، پودر بیشتر و به طرف منفی ، پودر کمتر و در نتیجه ماده به دست آمده نرم‌تر می‌شود.

نحوه نگهداری از دستگاه
بـه دلـیـل لرزش دستگاه پودر آمالگام در مخزن فـشـرده مـی‌شود و باعث عبور نکردن مقدار لازم  پـودر در لـولـه ترکیب آمالگاماتور می‌شود که کم شدن پودر ، تنظیم دستگاه را به هم می‌زند.
پس از هر بار استفاده از آمالگاماتور ، از برس مـخـصـوصـی کـه جـهـت تـمـیـز کـردن داخـل لوله و درپوش آن آمالگاماتور است ، استفاده کنید.
تا قبل از توقف کامل درپوش لوله آمالگاماتور ، آن را با دست نگه ندارید.
از قرار دادن آمالگاماتور در معرض نور آفتاب اجتناب شود.
هر هفته یکی دو مرتبه آمالگاماتور را چند بار سر و ته کرده و سپس درجای خود قرار دهید. /برج دنتال

منبع: ماهنامه مهندسی پزشکی

شاید این مطالب برایتان جالب باشد

کاهش بوی بد دهان دلایل بوی بد دهان

کاهش بوی بد دهان دلایل بوی بد دهان

کاهش بوی بد دهان دلایل بوی بد دهان محتوای این مطلب کاهش بوی بد دهان …