بایگانی برچسب ها: fluoride

فلورایدتراپی چیست ؟ Fluoride therapy

فلورایدتراپی چیست ؟ Fluoride therapy

فلورایدتراپی چیست ؟ چگونه این روش صورت میگیرد ؟ سه مکانیسم اولیه ی عمل فلوراید روى دندان ها وقتى فلوراید با مینا و عاج دندان تماس مى یابد، با کلسیم و فسفر موجود در آنها فلورو آپاتیت را تشکیل مى دهد و این ترکیبى است که نسبت به هیدروکسى آپاتیت که ماده اصلی تشکیل دهنده دندان است به اسید مقاوم تر است. فلوراید باعث رمینرالیزاسیون ( معدنى شدن مجدد) سطح دندان هاى پوسیده و به این ترتیب موجب افزایش مقاومت سطح دندان در برابر پوسیدگى می شود. در ...

ادامه مطلب