خانه » برچسب ها

برچسب ها

نصیحت‌های دندانی به بزرگان

نصیحت‌های دندانی به بزرگان توصیه‌هایی برای مراقبت از دهان و داندان سالمندان در گفت وگو با یک متخصص. افزایش چشمگیر جمعیت سالمندان طبعاً باعث تمرکز بیش از پیش شاخه‌های گوناگون علوم پزشکی بر مباحث مربوط به بهداشت و درمان سالمندان شده است که یکی از این شاخه‌های تخصصی مربوط به …

توضیحات بیشتر »