خانه » برچسب ها

برچسب ها

كاربردهای تجاری‌ فناوری نانو در دندانپزشکی

فن‌آوری نانو توانمندی تولید مواد ، ابزارها و سیستم‌های جدید با در دست گرفتن كنترل در سطح مولكولی و اتمی و استفاده از خواصی است كه در آن سطوح ظاهر می‌شود. با ورود فن‌آوری نانو به عرصه‌ی دانش بشری و استفاده از آن در پیشرفت علوم زیستی و پزشكی ، …

توضیحات بیشتر »