خانه » برچسب ها

برچسب ها

مقایسهٔ دو سیستم فایل چرخشی ریس و غیرچرخشی اف. کی. جی

مقایسهٔ دو سیستم فایل چرخشی ریس و غیرچرخشی اف. کی. جی مقایسهٔ دو سیستم فایل چرخشی ریس و غیرچرخشی اف. کی. جی از نظر حذف میکروبی انتروکوکوس فکالیس و دبری خارج شده (مطالعهٔ آزمایشگاهی) ● مقدمه یکی از مهمترین اهداف درمانهای ریشه، تمیز کردن و شکل دادن کانال ریشه مطابق …

توضیحات بیشتر »