بایگانی برچسب ها: غذاهای انگشتی

فینگرفود برای کودکان

فینگرفود برای کودکان

فینگرفود برای کودکان فینگر فود مناسب کودکان را بشناسید تا او را در آشنایی با مواد غذایی یاری دهید. غذاهای یک لقمه ای که در اندازه هایی که خوردن آن ها ساده باشد. تا کودک شما بتواند آن ها را به تنهایی برداشته و به عنوان یک فینگرفود بخورد. فینگر فود مناسب کودکان چیست؟ خوردن فینگرفود یک فعالیت لذت بخش برای کودک شماست و مهمتر از آن به او کمک می کند تا استقلال داشته و هماهنگی اعضای حرکتی او را بیشتر نماید. بازی با غذا ممکن است کمی بی نظمی به...

ادامه مطلب