خانه » برچسب ها

برچسب ها

خاکستری شدن دندان با این عوامل

تغییر رنگ دندان ها چرا اغلب  دندان ها به مرورزمان  نیمه شفاف، خاکستری روشن یا زرد رنگ می شوند این رنگی شدن دندان‌ها در اثر عوامل مختلفی ایجاد می  شوند که ۷مورد از آنها را دراین مطلب آورده ایم عوامل مؤثر در تغییر رنگ دندان‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند …

توضیحات بیشتر »