خانه » برچسب ها

برچسب ها

دستورات پس از جراحى دندان

جراحى دندان حدود چهل وپنج دقیقه بعدازکشیدن دندان یا جراحى دندان گاز  را محکم فشار دهید . بعداز این مدت گاز را با زبان بیرون بیاندازید. ( دست داخل دهان برده نشود ) از دست کاری ناحیه جراحی خًودداری کنید. تا ۲۴ ساعت (بهتر است تا سه روز) از سیگار …

توضیحات بیشتر »