خانه » برچسب ها

برچسب ها

(P.R.R) يا درمانهاي رزيني پيشگيري كننده

(P.R.R) يا درمانهاي رزيني پيشگيري كننده ترميم رزينسي پيشگيري‌كننده روش جانشيني براي ترميم دندانهاي دائمي جوان كه در آنها پوسيدگي محدود به شيارها و حفرات مجزا بوده و داراي شيارهاي مجاور در هستند به پوسيدگي نيز مي‌باشند. در اين روش نياز به حداقل تراش دندان براي حذف پوسيدگي است به …

توضیحات بیشتر »