خانه » برچسب ها

برچسب ها

احساس خستگی مداوم

احساس خستگی مداوم

احساس خستگی مداوم احساس خستگی مداوم احساس خستگی مداوم ، نوعی واکنش بدن برای ذخیره انرژی در مواقعی است که انرژی لازم و مورد نیازش را دریافت نمی‌ کند. از طرف دیگر، این حالت باعث می‌ شود که متابولیسم بدن شما ضعیف ‌تر عمل کند و قطعا کسانی که می‌ …

توضیحات بیشتر »