خانه » برچسب ها

برچسب ها

آب فوق خالص ، آب دیونیزه

آب فوق خالص ، آب دیونیزه آب فوق خالص بسته به تعریف تنها شامل H20، به مفهوم حضور یونهای +H  و -OH می باشند که با یکدیگر در حالت تعادل قرار دارند. هدایت الکتریکی این آب در حدود ۰,۰۵۴ uS/cm در دمای  ۲۵۰C می باشد که بصورت مقاومت  ۱۸.۳ Mohm …

توضیحات بیشتر »