خانه » مطالب دندانپزشکی » گوتا پرکا چیست ؟
http://www.borjdental.ir/wp-content/uploads/2015/01/fav.png

گوتا پرکا چیست ؟

http://www.borjdental.ir/wp-content/uploads/2015/03/ismile_gutta_percha_points.jpg

گوتا پرکا چیست ؟

گوتا پرکا نوعی ماده پلاستیک از  گیاهی به همین نام بوده که بعد از ترکیب بامواد دیگری از جمله زینک اکساید و مواد رنگی و اپک کننده و چسباننده به صورت نوارهای مخروطی صورتی رنگی با درجه ضخامت متفاوت در امده و بنا به سایز کانال در آن مورد استفاده قرار می گیرد .

نحوه قرار دادن گوتا پرکا در داخل کانال

برای قرار دادن کن گوتا پرکا در داخل کانال بعد از پاکسازی و شکل دهی کانال وتهیه رادیو گرافی از ان ضخیم ترین کن گوتاپرکایی که بتواند  از تمام طول کانال رد شده و آن را تا ناحیه اپکس سیل نماید انتخاب شده و درون کانال قرار می گیرد .سپس با استفاده از مواد سیلر ( نظیر AH26 یا زینک اکساید اوژنول ) و نیز کن گوتا پرکای شماره ۱۵ که کوچکترین سایز گوتا پرکای استاندارد بوده و تحت عنوان کن فرعی نامیده می شود بقیه فضای کانال تا جایی که کن فرعی قادر به طی کردن کمتر از یک سوم کانال باشد پر می گردد . برای سهولت در پر کردن کانال از وسیله ای به نام اسپیریدر انگشتی استفاده می شود .

گرچه امروزه با تولید سیستم های جدید پرکردن کانال دندانها نظیر نوع تزریقی گوتا پرکا استفاده از کن های مخروطی به ویژه در هنگام استفاده از سیستم های روتاری در مقایسه با گذشته کاهش یافته اما کن های گوتا پرکا هنوز یکی از مهمترین مواد جهت پر کردن کانال به شمار می روند و احتمالا در اینده نزدیک جایگزین بهتری برای انها یافت نخواهد شد .

منبع:shadib

http://www.borjdental.ir/wp-content/uploads/2015/01/fav.png