خانه » مطالب دندانپزشکی » پیشگیری و درمان پوسیدگی دندان
http://www.borjdental.ir/wp-content/uploads/2015/01/fav.png

پیشگیری و درمان پوسیدگی دندان

endo-file

پیشگیری و درمان پوسیدگی دندان

امکان دارد که دندان های پرشده یا همان ترمیم شده ی ما مجدد نیاز به رسیدگی و درمان داشته باشد

پر کردگی:
نواحی پوسیده دندان توسط دندانپزشک بوسیله ابزار مخصوص چرخ شده و برداشته می شود. برای آنکه دندان مجدداً شکل اولیه و کارآئی خود را بازیابد لازم است نواحی ز دست رفته دندان توسط یک ماده پرکردگی سخت جایگزین شده و به اصطلاح “دندان پر شود”. این مواد تحمل و مقاومت کافی در برابر فشارهای بسیار زیاد جویدن را دارا هستند. پر کردگی های غلط یا بلند فوراً باید اصلاح شوند زیرا گاهی عواقب جدی ببار می آورند. مواد پرکردگی دندانهای خلفی نمای فلزی و پرکردیگهای دندانهای جلو همرنگ دندان است.

درمان ریشه:
اگر پوسیدگی از مینا و سپس عاج گذشته و سرانجام تا پالپ (یا بقولی عصب دندان) ادامه یابد، منجر به عفونت پالپ دندان شده، دردهای شدید و مداومی را به دنبال خواهد داشت. در اینحالت باید پالپ دندان تا انتهای ریشه کاملاً درآورده شود و فضای خالی درون ریشه با مواد مخصوصی پر شود. این عمل یعنی درآوردن پالپ دندان و پر کردن کانال درون ریشه و تاج را “روت کانال ترابی” (درمان ریشه) می نامند.
باید دانست که این عمل یعنی پر کردن دندانهای مرده یا عفونی الزامی است زیرا ممکن است منجر به ایجاد یک کانون عفونی در استخوان فک گردد و سهل الانگاری در درمان ریشه های چرکی علاوه بر از دست دادن دندان می تواند موجب آبسه و عفونت های وخیم صورت و استخوان فک و بیماریهای قلبی و… شود.

http://www.borjdental.ir/wp-content/uploads/2015/01/fav.png