خانه » مطالب دندانپزشکی » نوشابه گازدار دندان‌ها را مي‌پوساند
http://www.borjdental.ir/wp-content/uploads/2015/01/fav.png

نوشابه گازدار دندان‌ها را مي‌پوساند

نوشابه گازدار دندان‌ها را مي‌پوساند

عضو كميته علمي انجمن دندانپزشكان ايران با بيان اين‌كه پوسيدگي ۴ دندان جلوي بالاي دهان (۲ دندان پيش و ۲ دندان نيش) از عوارض مصرف افراطي نوشابه‌هاي گازدار است، گفت: ۲ دندان جلويي كساني كه از ترشيجات و مركبات به وفور استفاده مي‌كنند، بر اثر سايش باز مي‌شود.

 

دكتر قاسم انصاري در گفتگو با ايسنا، با بيان اين‌كه نوشابه‌هاي گازدار حاوي اسيد كربنيك در حال آزاد شدن هستند ،‌ اظهار كرد: اين تركيب شيميايي به مثابه آب اكسيژنه (ماده سفيدكننده) عمل مي‌كند كه به حذف نسوج ميناي دندان در ۴ طرف دنداني منجر مي‌شود.

وي افزود: در كساني كه مصرف‌كنندگان افراطي نوشابه‌هاي گازدار هستند، سطح داخلي ۴ دندان جلويي (پيش و نيش) به علت تماس مستقيم با تركيبات اين نوشيدني به پوسيدگي دچار مي‌شود. حال آن كه بخش خارجي (بيروني) اين دندان‌ها به علت تماس با سطح داخلي لب كمتر در معرض واكنش‌هاي شيميايي نوشابه‌هاي گازدار قرار مي‌گيرند.

اين دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي افزود: سطح داخلي و خارجي دندان‌هاي پيش و نيش فك تحتاني هم به علت محافظت از طريق زبان و سطح داخلي لب كمتر در معرض پوسيدگي هستند.

دكتر انصاري با بيان اين‌كه دندان‌هاي پوسيده بر اثر مواد اسيدي نظير نوشابه‌هاي گازدار و ترشيجات با نفس كشيدن درد احساس مي‌شود، افزود: در اين قبيل از دندان‌ها مواد غذايي اسيدي با ايجاد خلل نقش حفاظتي و پوششي ميناي دندان را كاهش مي‌دهد كه بهتر است از خميردندان‌هاي ويژه حاوي مقادير فراوان پتاسيم، سديم و كلسيم استفاده ‌شود تا براي مدتي نقش حفاظتي براي اين خلل را ايفا كند.

وي با بيان اين‌كه ترشحات بزاقي به طور طبيعي اين خلل و فرج را ترميم مي‌كند، گفت: از اين رو استفاده مداوم از اين خميردندان‌ها توصيه نمي‌شود.

دكتر انصاري افزود: تركيبات سفيدكننده خانگي با غلظت كمتر و تركيبات سفيدكننده مطب با غلظت بيشتر حاوي آب‌اكسيژنه (پراكسيد اكسيژن) هستند كه در خميردندان‌هاي سفيدكننده غلظت اين ماده به مراتب كمتر است.

منبع:dentii.info

http://www.borjdental.ir/wp-content/uploads/2015/01/fav.png