خانه » مطالب دندانپزشکی » موارد اورژانسی دندانپزشکی
http://www.borjdental.ir/wp-content/uploads/2015/01/fav.png

موارد اورژانسی دندانپزشکی

tooth_ache

موارد اورژانسی دندانپزشکی

۱- دردهای شبانه دندان:
ابتدا از حالت خوابیده به حالت نشسته درآیید و دهان را با آبگرم بشویید و با نخ دندان و مسواک دندانها را تمیز کنید و از مسکن استفاده کنید واگر درد شدید و همراه تورم است از کمپرس یخ به طور متناوب استفاده کنید و از گرم کردن آن بپرهیزیدو در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنید

۲-افتادن دندان
با اقدامات صحیح میتوان دندان را حفظ کرد به خصوص در کودکان .ابتدا دندان را از سمت تاج بگیرید و زیرآب بشوید و هرگز دست به ریشه ی ان نزنید،اگر بافتی به آن وصل شده آنرا جدا نکنید.اگر دندان به راحتی در محلش می نشینید ، و شما احساس ناراحتی نمی کنید ، انرا سر جایش قرار دهید و اگر ممکن نیست آنرا در یک ظرف حاوی شیر و اگر مقدور نبود ظرف حاوی سرم و یاآب جوشیده قرار دهید و سریعاً به دندانپزشک مراجعه کنید.

۳- گیر بین دندان ها:
سعی کنید بدون زخمی کردن لثه ، جسم را بوسیله ی نخ خارج کنید و سپس آب را با شدت در دهان غرغره کنید ولی هرگز از اشیا ی تیز برای این کار استفاده نکنید . اگر خارج نشد به دندانپزشک مراجعه کنید.

۴-شکستگی فک:
به سرعت به بیمارستانی که بخش جراحی فک و صورت دارد مراجعه کنید

۵- شکستگی دندان:
محل مورد نظر را با سرم فیزیولوژی شستشو دهید و از کیسه یخ روی موضع مورد نظر استفاده کنید و اگر لبه شکستگی تیز شده تا زمان رسیدن به پزشک روی تیزی را با پارافین بپوشانید

۶- گاز گرفتن لب یا زبان:
با پارچه ای روی زخم را پاک کرده، کمپرس یخ بگذارید تا از تورم بعدی ان جلوگیری کند. اگرخونریزی بند نیامد به دندانپزشک مراجعه کنید

۷- اورژانس دندانپزشکی و بارداری:
از مصرف هر دارویی خودسرانه در این دوران جلوگیری کنید

۸- لقی دندان
دراین مورد اگر لثه دچار پارگی یا خونریزی شده است یا دچار کبودی شده هر چه سریعتربه دندانپزشک مراجعه کنید

۹-شکستگی لبه دندان
برای اینکه آلودگی از قسمت عاج باز شده وارد مغز دندان نشود هر چه زودتر جهت درمان این گونه شکستگیها اقدام کنید

۱۰-ضربه به دندانهای شیری:
اگر بافت نرم در این مورد درگیر شده است موضع را با آب شستشو دهید و محل را با پنبه به مدت ۵ دقیقه برای جلوگیری از خونریزی فشار دهید و به پزشک مراجعه کنید

۱۱- ضربه به دندانهای دائمی:
قسمت شکسته تاج دندان را پیدا کنید و در لیوان آب بگذارید و به پزشک مراجعه کنید.

http://www.borjdental.ir/wp-content/uploads/2015/01/fav.png