خانه » مطالب دندانپزشکی » مراحل مختلف عصب کشی
http://www.borjdental.ir/wp-content/uploads/2015/01/fav.png

مراحل مختلف عصب کشی

698059_895

مراحل مختلف عصب کشی

خيلی از شماها حد اقل يک بار عصب کشی را تجربه کرده ايد …. معمولا کسی که کارش به عصب کشی ميرسد قبل از اون يک دوره درد دندان را تحمل کرده است و معمولا خود مراحل عصب کشی هم ممکن است همراه با درد باشد و در نهايت بعد از عصب کشی هم ممکن است چند روزی درد داشته باشيم ….. همه اينها باعث ميشود که عصب کشی  ياد آور درد برايمان باشد ….. من طی اين ۱۲ سال مطب داری در يافتهام که بيماران در مورد عصب کشی و مراحل آن ابهامات زيادی دارن و در مطب سعی ميکنم که در طی کار بيماران را با مسائل پيرامون آن آشنا کنم …. لذا در اينجا هم در اولويت قرار دادم …. بريم سر اصل مطلب ….

۱- با ساختمان دندان سالم آشنا شديد اينهم تصوير دندانی که دچار پوسيدگی شده و به عصب رسيده …. ورود ميکروبها به پالپ دندان باعث ايجاد التهاب در پالپ شده و اين التهاب باعث افرايش حجم پالپ شده و با توجه به اينکه پالپ دندان در يک محفظه بسته واقع شده باعث افزايش شديد فشار داخلی پالپ ميشود …. اين افزايش فشار منجر به فشار آمدن به پايانه های عصب دندان شده و دندان درد شروع ميشود …. علت اينکه دندان درد شبها بيشتر است اين است که موقعی که دراز ميکشيم اين فشار داخلی پالپ دندان باز هم بيشتر ميشود…. در زمانهای قديم به تجربه دريافته بودند و سيخ داغ شده به محل پوسيدگی وارد ميکردند دندان درد خوب ميشد … علت آن بود که با سوراخ کردن سقف پالپ و جاری شدن خون فشار داخل پالپ کاهش پيدا کرده و درد کم ميشد …. ماهم در مطب جلسه اول چنين کاری ميکنيم البته مدرنتر ؟!…. و با بيحسی و فرز و توربين دندانپزشکی پالپ را باز کرده و پانسمان ميکنيم و اين کار باعث خوب شدن دندان درد ميشود

۲- بعد از تميز کردن و برداشتن پوسيدگی به کانالهای داخل ريشه دسترسی پيدا ميکنيم …. اين کانالها بايد از هر نوع بافت نرم و احتمالا ميکروبها و …. پاکسازی شده و کانالها فرم داده شوند …. اين کار به وسيله فايلها انجام ميشود و بعد از اين مرحله کانالهای ريشه آماده پر کردن ميشود .

۳- کانالهای ريشه با موادی به نام گوتا پرکا پر ميگردد… اين مواد سازگار با نسوج انسانی است و موادی همراه دارد که باعث مشاهده آن توسط راديوگرافی ميشود و در ضمن توانائی شکل پذيری و فشرده شدن را پيدا ميکنن … تا اين مرحله به دو بار راديو گرافی نیاز است تا بشود طول کامل ريشه دندان را اندازه گرفته و از پر شدن کامل ريشه مطمئن شد …. پر کردن کامل و سيل آن اهميت بسزائی دارد و عدم مهر و موم شدم کامل ريشه باعث شکست درمان ريشه دندان خواهد شد …بعد از پر کردن ريشه معمولا دندان با پانسمان موقت پر ميشود به دو علت …. اول اينکه اين درمانها وقت گير است و معمولا بيمار خسته ميشود …. در ثانی اين کارها احتمال درد و ناراحتی های بعد عصب کسی را به همراه دارد که معمولا پر کردن کامل را برای جلسه بعد و اطمينان از قطع شدن درد احتمالی موکول ميکنيم ….

۴-ترميم تاج دندانهای عصب کشی شده بايد با دقت صورت بگيرد چون هم نسج دندانی زيادی تخريب شده و هم به علت عصب کشی دندان خشک و شکننده ميشود …. معمولا دندانهای عصب کشی شده بايد با پين داخل کانال همراه با يک ماده محکم مثل آمالگام پر شده و بعد حتما روکش گردد … هر چند روکش دندان هزينه بردار است اما ارزش آن را دارد که از شکست احتمالی ديواره های دندان جلو گيری کند…. بيمارهای متعددی  را سراغ دارم که توصيه کرده ام که روکش کنند ولی به علت سهل انگاری بعد از مدتی دندان تحت فشار شکسته و در نهايت کشيده شده است ….معمولا ضايعات نوک ريشه و آبسه احتمالی با يک درمان خوب ريشه بهبودی پيدا ميکند

منبع:drkhosroabadi.blogfa.com

http://www.borjdental.ir/wp-content/uploads/2015/01/fav.png