خانه » مطالب دندانپزشکی » آیا بیماری های دهان، بر بروز سکته قلبی،مغزی اثرگذار هستند؟
http://www.borjdental.ir/wp-content/uploads/2015/01/fav.png

آیا بیماری های دهان، بر بروز سکته قلبی،مغزی اثرگذار هستند؟

آیا بیماری های دهان، بر بروز سکته قلبی،مغزی اثرگذار هستند؟

تحقیقات جدید نشان دهنده این موضوع هستند که بیماری های دهان، احتمال بروز سکته قلبی یا مغزی را چند برابر می کند.
بیماری های دهانی که شامل امراض لثه و دندان می شود، در صورت عدم رسیدگی و سرایت آلودگی و بیماری به درون عروق و رگ های خونی، بیماری های مغزی و قلبی را سبب می شوند و در نهایت سکته را بوجود می آورد.
گرفتگی عروق، نرسیدن مواد معدنی مانند کلسیم به مغز و خون به قلب و عدم دریافت اکسیژن کافی- بر قلب و مغز تاثیر منفی گذاشته و مشکلات زیادی را به وجود می آورد. از این رو، پزشکان و متخصصان قلبی- عروقی و دهان و دندان توصیه اکید می کنند که در صورت ناراحتی های دهانی، به دندان پزشک مراجعه کنند.

http://www.borjdental.ir/wp-content/uploads/2015/01/fav.png